Beste bezoeker, wij heten je van harte welkom op ons Mout Bierfestival. Wij willen er
samen met jullie een fantastische dag van maken! Om dit doel te bereiken hebben
we enkele huisregels opgesteld:

* Wees lief voor elkaar, de locatie en je omgeving.
* Alcohol wordt alleen geschonken als je 18 jaar of ouder bent. Ben je jonger dan 18,
dan is het verboden alcohol te drinken, dus ook op Mout Bierfestival geen alcohol
voor minderjarigen. De organisatie, het personeel, de beveiligingsmedewerkers en
autoriteiten kunnen bezoekers te allen tijde om een ID vragen om te checken of
iemand 18+ is. De bezoekers zijn alsdan verplicht zich (eerst) te legitimeren.
Minderjarigen dienen te allen tijde onder begeleiding van een of meerdere
volwassenen te zijn.
* Het is toegestaan uw proefglas mee naar huis te nemen. Als u dit niet wil, kunt u
hem ook inleveren zodat wij hem kunnen recyclen.
* Het is verboden om met bier en/of glazen te gooien, bij constatering kun je van het
festivalterrein verwijderd worden en kan je de verdere toegang ontzegd worden.
* In navolging van de gestelde eisen van de gemeente wordt door de organisatie een
zero tolerance beleid gehanteerd.
* Bezoekers betreden het terrein op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens of door het bezoek aan ons Mout
Bierfestival en/of door het verblijf op en/of het transport naar en van het
festivalterrein.
* Het bezit en het dragen van wapens, stoffen of voorwerpen, die gevaar kunnen
opleveren, is verboden.
* De organisatie adviseert bezoekers oordoppen te dragen.
* Roken is alleen toegestaan in de openlucht of in de daarvoor door de organisatie
aangewezen rookruimtes. De beveiliging ziet daarop toe en kan je de toegang tot
en/of verblijf op het festivalterrein ontzeggen.
* Het gebruik van lachgas is niet toegestaan. De beveiliging ziet daarop toe en kan je
de toegang tot en/of verblijf op het festivalterrein ontzeggen.
* Fysiek of verbaal geweld tegen andere bezoekers en het personeel (of dreiging
daarmee) wordt niet getolereerd.
* Beledigende, provocerende en/of aanstootgevende kleding en/of supporters
kleding is niet toegestaan.
* Drankmisbruik, dronkenschap en/of drugsgebruik wordt niet getolereerd.
* Het verkopen en/of promoten van diensten of producten, flyering en andere
promotie op of rondom het festivalterrein is zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de organisatie niet toegestaan. Bij illegale promotie worden alle
opgelegde sancties en/of schoonmaakkosten verhaald op desbetreffende
organisatie/persoon.
* Bezoekers stemmen bij het betreden van het festivalterrein in met het maken van
beeld- en geluidsopnamen en het verdere (her)gebruik van die opnamen door of
vanwege de organisatie.
* De organisatie krijgt automatisch het recht op het (her)gebruik van alle beeld- en
geluidsopnamen die gemaakt zijn tijdens het evenement. Deze opnamen kunnen
zonder (voor)aankondiging en zonder tegenprestatie openbaar worden gemaakt
en/of anderszins worden geëxploiteerd.
* Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
organisatie professionele audio- en video opnamen en foto’s te maken voor
commerciële doeleinden.
* De organisatie is gerechtigd om bezoekers die zich tegen het huisreglement
verzetten of zich er niet aan houden van het festivalterrein te laten verwijderen en de
verdere toegang te ontzeggen.
* Bij (dreigende) vechtpartijen volgt uitzetting van alle betrokken partijen.
* Aanwijzingen van het personeel, de beveiligingsmedewerkers en autoriteiten
dienen te allen tijde direct te worden opgevolgd.
* Gelieve bij (dreigende) ongeregeldheden of calamiteiten onmiddellijk beveiliging of
personeel te waarschuwen.
* Als een bezoeker schade aan het festivalterrein/zaken veroorzaakt, kan de
organisatie deze verhalen op de bezoeker en kan hiervan eventueel aangifte gedaan
worden.
* Bij het betreden en verlaten van het terrein dienen bezoekers geen overlast te
veroorzaken voor de omwonenden en nabije groen- en leefomgeving.
* In alle gevallen die hier niet expliciet gemeld zijn beslist de organisatie.
* Bij het betreden van ons Mout Bierfestival ga je automatisch en onherroepelijk
akkoord met dit huisreglement.

Partners